Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Script logo