obsługa księgowa

<p>prowadzenie ksiąg rachunkowych, w tym rozliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych oraz podatku VAT,<br />prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów i rozliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych,<br /><br /></p>

Script logo