Limity dla przedsiębiorców

 • 1.200.000 EUR – Limit obrotów rocznych netto, przekroczenie którego powoduje obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • 1.200.000 EUR – Limit obrotów rocznych brutto, uprawniających do posiadania statusu „małego podatnika” w podatku dochodowym oraz w podatku VAT.
 • 1.100.000 zł – Próg podstawowy do wartości przywozów lub wywozów zagranicznych, przekroczenie którego powoduje obowiązek raportowania INTRASTAT.
 • 150.000 EUR – Limit obrotów rocznych, przekroczenie którego powoduje utratę prawa do ryczałtu od przychodów w roku następnym. 
 • 50.000 EUR – Limit roczny maksymalnej kwoty odpisów amortyzacyjnych z zastosowaniem metody jednorazowej.
 • 50.000 zł – Limit wartości wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, uprawniający do zwolnienia podatnika z podatku VAT
 • 150.000 zł – Limit obrotów rocznych, uprawniających do zwolnienia podatnika z podatku VAT
 • 25.000 EUR – Limit obrotów rocznych, poniżej którego dopuszcza się możliwość rozliczania kwartalnego zaliczek na ryczałt ewidencjonowany.
 • 85.528 zł – Próg podatkowy dochodu, przekroczenie którego powoduje wejście w wyższą stawkę podatku (32%), przy obliczaniu podatku dochodowego wg skali
 • 20.000 EUR – Równowartość samochodu osobowego, powyżej której część odpisów amortyzacyjnych oraz składek ubezpieczeniowych nie może być kosztem uzyskania przychodu
 • 15.000 EUR – Limit kwoty transakcji (umowy, kontraktu), przekroczenie którego powoduje obowiązek dokonywania płatności wynikających transakcji wyłącznie za pomocą przelewów bankowych.
 • 20.000 zł – Podstawowy limit obrotów, przekroczenie którego powoduje obowiązek rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej (do 2016 roku)
 • 3.091 zł – kwota rocznego dochodu, do której brak jest obowiązku zapłaty podatku dochodowego (za 2016)
 • 2.000 zł – Wynagrodzenie miesięczne minimalne brutto przy zatrudnieniu na pełny etat (2017)
 • 1.750 zł – Wynagrodzenie miesięczne minimalne brutto przy zatrudnieniu na pełny etat (2016)
 • 30 zł – stawka diety krajowej, minimalna stawka diety zagranicznej za podróż
 • 0,8358 zł – stawka za 1 km przebiegu wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury, dla pojazdów o poj. silnika powyżej 900cm3
 • 0,5214 zł – stawka za 1 km przebiegu wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury, dla pojazdów o poj. silnika do 900cm3

Zestawienie przygotował Bartek Głowacki

Script logo