Klauzula obejścia prawa podatkowego

W dniu 14 czerwca 2016 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzono w niej klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania.
Kiedy wchodzi w życie?

  • art. 1 pkt 5, art. 4 i art. 6 wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2016 r.;
  • art. 3 pkt 2 lit. a wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.;
  • art. 3 pkt 2 lit. b wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.


GAAR – General Anti-Avoidance Rule, czyli klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania.
Jej celem jest utrudnienie podatnikom działań LEGALNYCH, ale zmierzających wyłącznie obniżeniu opodatkowania. To organ podatkowy będzie oceniał skutki takiej czynności.
Problem nastąpił, jeśli organ udowodni takie działanie, a podatnik nie wykarze innych przyczyn zawierania dodatkowych umów, zapisów.

Bartek Głowacki

Script logo