Jak sprawdzić czy zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami wobec ZUS jest prawdziwe?

Istnieje możliwość samodzielnej i łatwej weryfikacji wydawaych zaświadczen o niezaleganiu.


zus.pl/zn/

      Potrzebujesz:
  1. Numer dokumentu (zaświadczenia)
  2. Identyfikator płatnika :
    NIP płatnika składek albo REGON albo PESEL albo serię i numer dokumentu tożsamości
  3. Datę wydania dokumentu
Script logo