Czy pracodawca może do czegoś ZMUSIĆ pracownika?Oczywiście chodzi o stosunek pracy, gdzie pracownik zgodził sie na świadczeniu pracy określonego rodzaju pod kierownictwem pracodawcy. Chodzi więc o czynno ści przewidziane umową, które nie naruszają prawa i norm społecznych.

Urlop.
1) Może to być urlop PRZYMUSOWY z uwagi na niewykorzystanie go wcześniej.
2) Może  pracownika ODWOŁAĆ z URLOPU
Więcej o urlopie, prawach pracownika i pracodawcy znajdziesz w oddzielnych publikacjach.

Czy lubisz pracować w SOBOTY?
Jeśli pojawi się nagła potrzeba nie pracownik nie może odmówić.
Więcej o pracy w soboty znajdziesz w artykule na ten temat.

MNIEJSZE WYNAGRODZENIE
Powodów do obniżenia wysokości wynagrodzenia może być wiele.
O tym w szczegółach również możesz przeczytać niebawem.

Obowiązkowe GODZINY NADLICZBOWE
Powodów może być wiele np. awarie, akcje ratownicze.

ZWOLNIENIE bez okresy wypowiedzenia
Tylko z winy pracownika.
Poznaj przykłady opisane w innym artykule.


Fundacja NESTO

Script logo