Zmiany i trendy w 2015 roku

Według Władysława Kosiniak-Kamysz (minister pracy i polityki społecznej)
nastąpi dalsza poprawa na rynku pracy. Ministerstwo pragnie wzrostu zatrudnienia oraz poprawy warunków pracy. Wzrasta płaca minimalna do 1750 zł. Dodatkowo zapowiadany jest projekt ograniczenia nadużywania czasowych umów o pracę. Będzie to rok pracownika.

Według Wiktora Wojciechowskiego (główny ekonomista PlusBank)
W 2015 roku będzie rosła w Polsce liczba pracujących powyżej 55. roku życia. Podnoszenie wieku emerytalnego nie skutkuje wzrostem bezrobocia osób starszych. Nie hamuje także wzrostu zatrudnienia osób młodych. Będzie można oceniać efekty zmian wprowadzonych w funkcjonowaniu urzędów pracy. Obecnie ~ co czwarta osoba zarejestrowana w PUP nie szuka pracy.

Według dr Grzegorza Baczewskiego (dyrektor departamentu dialogu społecznego i stosunków pracy KPP "Lewiatan")
poprawa na rynku pracy wymaga zmian legislacyjnych. To w zakresie czasowych umów o pracę oraz ograniczenie konieczności podania powodu rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony w przypadku dla małych firm. Rozważane mają być możliwości przechowywania dokumentacji pracowniczej w wersji elektronicznej. Będą prowadzone prace nad zmianą prawa, które obecne nieprecyzyjnie określa obowiązki inspektora pracy. W planach są prace nad regulacją zakładowego funduszu socjalnego, aby określić, do jakich celów miałby być wykorzystywany i jak stosować kryteria dochodowe.

Według Anny Wicha (prezes Polskiego Forum HR)
wzrośnie wartość rynku pracy tymczasowej. Przewiduje zacieśnienie modelu partnerstwa publiczno-prywatnego, czyli współpracy agencji zatrudnienia z urzędami pracy. Planowane są dalsze prace nad zmianami w prawie m.in w celu stworzenia ogólnopolskiego i ogólnodostępnego rejestru bezrobotnych.

Według Danuty Rutkowskiej (rzeczniczka głównego inspektora pracy)
w 2015 roku Państwowa Inspekcja Pracy planuje przeprowadzić aż 88 tys. kontroli. Szczególnie sprawdzana będzie zasadność zawierania umów cywilnoprawnych.

Script logo